Graninge-slider-v1.3-1080x675

Graninge kulturcenter får en ny hemsida

  Graninge kulturcenters nya hemsida är under uppbyggnad och kommer successivt att uppdateras med ny information och utökad funktionalitet. Hemsidan kommer att informera om den pågående verksamheten och marknadsföra de hyresgäster som är verksamma på Graninge kulturcenter. Ni hittar hemsidan på www.graningekulturcenter.se.  

entre_ingang

Besök på Gjuteriet i Karlstad

Vi har varit på studiebesök hos Hans Olsson på Gjuteriet i Karlstad. Det finns en hel del paralleler mellan deras verksamhet och våra intentioner med Graningeskolan. De har både föreningar och företag som hyresgäster och brett utbud av aktiviteter. Vi har bl.a. tittat närmare på hur de startade och hur de finansierar sin verksamhet.