DSC_6760

Byggnadsvårdsprojekt – Hus B

Vi håller nu på och renoverar och återställer tak och fasadetaljer på det snart 120 åriga B huset på Graninge kulturcenter. Vår ambition är att återskapa delar av den ursprungliga charmen som försvunnit vid tidigare renoveringar. B huset byggdes 1895.

DSC_6759

Markarbeten på Graninge kulturcenter

Nu har äntligen den gamla spruckna asfalten på skolgården tagits bort innan vintern tack vare Karlstads kommun. Vi har tagit fram en plan för hela tomten, och jobbar nu med planering och finansiering för de kommande arbetena med utemiljön.