50års jubileum på Graningeskolan

Realexamen 1964 i Molkoms Samrealskola (1)

Måndagen den 1/6 1964 var det 64 lyckliga ungdomar som tog realexamen vid Molkoms samrealskola. Lördagen den 23/8 2014 firar 32 pigga ”något” äldre personer att det gått 50 år sedan vi lämnade skolan med den gråa mössan på huvudet. Jubileet kommer att firas i Graninge skolans, för oss, nya matsal. Under vår skoltid åt vi våra luncher i skolbyggnadens källare.

Margareta Alsterdahl