Det har hänt en hel del i projektet!

F72_006_web1910

Detta har hänt sedan semestern.

 • Vi har skickat in en Leaderansökan för att finansiera uppstartsfasen
 • Karlstads kommun har nu bekräftat att de ska genomföra en storstädning i Graningeskolan.
 • Vi har skickat in registreringshandlingar för den förening som är tänkt att driva projektet vidare.
 • Vi har flera intressenter som har visat intresse för att hyra lokaler i Graningeskolan. Både företag, föreningar och andra aktörer. Och en del vill flytta in på en gång!
 • Vi har snart genomfört den förstudie som finansierades av Leader Närheten och ska inom kort skicka in slutrapporten, projektbeskrivningen och det visionsdokument vi tagit fram.
 • Vi har fått in en del nya krafter i projektgruppen som kommer att engagera sig i projektet framöver.
 • Vi har påbörjat en en inventering av lokalerna och kommer att ta fram en rumsbeskrivning för hela skolan.
 • Projektet har fått en ny hemsida.

Detta kommer att hända i projektet under hösten

 • Vi kommer att fördjupa dialogen med de som visat intresse för lokaler i Graningeskolan för att kartlägga hur deras behov ser ut.
 • Vi kommer att kartlägga vilka möjligheter som finns till finansiering och börja skicka in ansökningar.
 • Vi kommer att boka ett nytt möte med Karlstads kommun och ta fram en gemensam plan för hur vi ska/kan gå vidare med ett successivt övertagande av lokalerna i Graningeskolan.
 • Vi kommer att söka pengar från Karlstads kommuns landsbygdsmedel för att färdigställa ett par möteslokaler och ett showroom i Graningeskolan.
 • Vi kommer att starta en fanpage på Facebook.