Idécheck från Leader Närheten

Nu har vi beviljats en idécheck från Leader Närheten för att genomföra en förstudie! Vi kommer att kartlägga intresset för lokaler i Graningeskolan och ta fram följande material.

  • Informationsmaterial
  • Projektbeskrivning
  • Kontaktlista med intressenter
  • En hemsida för projektet
  • Budget för renovering

Tanken med förstudien är att skapa ett underlag för framtida projektansökningar.

närheten-logga-150x150    Investerar_f-150x150    Leader-150x150