Kommunstyrelsen ska ha möte på Graningeskolan den 15 april

Den 15 april ska Karlstads kommunstyrelse ha sitt första möte i Molkom sedan 1972 då Molkom var en egen kommun.

Mötet börjar kl. 17.00 och alla Molkomsbor är välkomna att delta. Mötet följs av en frågestund då vi får möjligheten att ställa frågor till våra politiker.

kommunen på plats annons 85x180_28 mars-5