Kommunstyrelsens möte på Mötesplats Graninge blev en succé!

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens besök på Mötesplats Graninge blev en succé med ett stort antal besökare. Vi fick en möjlighet att visa upp det arbete som pågår med att skapa ett allaktivitetshus på Graningeskolan, och berätta om alla spännande projekt som pågår i Molkom. Mötet avslutades med en frågestund med våra politiker.