Mera Molkom – Årsmöte på Mötesplats Graninge den13 maj

MM_Banner2011_v0.6

Den 13 maj kl. 19.00 ska Mera Molkom ha sitt årsmöte på Mötesplats Graninge. Mötet avslutas med en visning av Graningeskolan.