Molkoms kretsloppspark

Logo_skiss_3_web

Nu har förstudien för Molkoms kretsloppspark slutförts och lämnats över till Karlstads kommun. Vi hoppas att kommunen kan fatta ett snabbt beslut när det gäller att förlägga en framtida kretsloppspark på Graningeskolan. Det skulle vara ett värdefullt steg för Molkom och skulle bidra till att öka återbruket i hela Molkomstrakten