Möte om Molkoms Återbrukspark den 22 maj

Den 22 maj ska projektgruppen för Molkoms återbrukspark träffa Karlstads kommuns socialdirektör Monica Persson på Mötesplats Graninge för att diskutera hur vi kan jobba vidare med idéerna runt en återbrukspark i Molkom.