Möte om Naturvårds och friluftsplan den 14 maj

naturvard

Den 14 maj kl. 18.00 kommer Catharina Knutsson från teknik & fastighetsförvaltningen till Graningeskolan för att diskutera Karlstads kommuns förslag till en ny naturvårds och fritidsplan. Vi kommer att titta närmare på de delar som berör Molkom med omnejd. Förslaget är ute på remiss tills den 28 maj 2014.

Du kan läsa mer om naturvårds och fritidsplanen här

  • Del 1 Handlingsplan 2014-2020 Länk
  • Del 2 Nulägesbeskrivning och analys Länk 
  • Webbkarta Länk

Naturvård Molkom översikt