Mötesplats Graninge

Motesplats-Graninge

Nu har den ekonomiska föreningen Mötesplats Graninge bildats med representanter från Ängsbacka, Svenska Kyrkan och Mera Molkom. Vår målsättning är att föreningen ska bli den framtida förvaltaren av Graningeskolan! Vi planerar att genomföra föreningens första årsmöte den 18:e september 2013, kl 18.00 i Graningeskolans matsal.