Nu har förvandlingen av Graningeskolan börjat!

Graninge-progression

Nu har arbetet med att renovera och verksamhetsanpassa lokalerna i Graningeskolan kommit igång på allvar. Skolan städas ur och de sista spåren efter den förstörelse som skolan utsatts för håller på att försvinna. De första rummen i den nedre delen av hus A som ska bli företagshotell börjar ta form.