Nu har vårt Leaderprojektet godkänts av Länsstyrelsen

graninge

Efter en minst sagt hektisk period där vi förhandlat med Karlstads kommun om att förvärva Graningeskolan, bildat en separat fastighetsägarförening, tagit fram dokumentation för slutredovisningen av vår förstudie och tagit fram dokumentation för vår Leaderansökan. Så har vi nu äntligen fått vårt Leader projekt ”Projekt Graningeskolan” godkänt av Länsstyrelsen i Värmland!

Vi planerar att köra igång med renovering av nedre botten i hus A och matsalen i januari 2014. Vi kommer att bjuda in till ett öppet hus så att alla får en chans att titta på lokalerna och lära sig mer om projektet i början av 2014.

God Jul & Gott nytt år önskar

Mötesplats Graninge & Graninge Fastigheter