Vision för Graningeskolan

graningevision 2013

Nu är broschyren ”Nytt liv för Graninge” första utkast klart! I broschyren beskriver vi vår vision och de möjligheter som finns med Graningeskolan. Vi kommer att trycka upp den i A3 format för att använda i vår dialog med Karlstads kommun och övriga intressenter. 

Vision

Vi vill skapa en gemensam mötesplats i Graningeskolan i Molkom. En mötesplats där besökare, företag, föreningar, myndigheter och enskilda medborgare i olika åldrar och med olika erfarenheter kan mötas.

Vi vill göra om Graningeskolan till ett aktivitetscenter där det finns utrymme och förutsättningar för en mångfald av aktiviteter och verksamheter. Ett ställe som inspirerar och skapar förutsättningar för samarbeten och projekt mellan ortens olika aktörer.
Graningeskolan kan på detta sätt få ett nytt liv och återigen bli en del av Molkoms framtid. Med en hållbar verksamhet som främjar lokala alternativ, föreningsliv, kultur och entreprenörskap så skulle Graningeskolan bli en viktig resurs för hela Molkomstrakten.

Verksamheter

Graningeskolan skulle kunna erbjuda Molkom en rad med möjligheter och skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt. Olika aktörer i Molkom har kommit med flera konkreta verksamhetsidéer. Många av verksamheterna skulle ge möjligheter till praktikplatser och arbetsprövning.

Företag

Det saknas idag en gemensam träffpunkt för företag i Molkom. Graningeskolan skulle kunna erbjuda befintliga företag en rad med tjänster som även skulle göra Molkom till en attraktivare ort för nyetableringar.
• Företagshotell
• Möteslokaler
• Konferenslokaler
• Övernattningsmöjligheter
• Friskvård
• Utbildningslokaler
• Bredband
• Butikslokaler

Besöksnäring

Molkom har en stor potential för att utveckla den lokala besöksnäringen. Men saknar idag en del viktiga byggstenar som Graningeskolan skulle kunna erbjuda.
• Vandrarhem
• Galleri med Konst & Hantverk
• Kulturevenemang
• Sinnenas trädgård
• Spa med lokala friskvårdsentrepenörer
• Turistinformation
• Skolmuseum

Föreningar

Många föreningar i Molkom saknar möteslokaler och behöver stöd med sin administration.
• Möteslokaler
• Gemensamt kansli
• Träningsmöjligheter
• Boule
• BMX & Skatepark

Hållbarhet

Molkom saknar idag ett lokalt kretslopp.
• Lokal Solaretur/Återbruk
• Klädåtervinning
• Odlingslotter
• Utbildning
• Gemensam verkstad för reparationer och sömnad
• Förädlingscentral för lokalproducerad mat

Kultur

Kulturutbudet i Molkom är begränsat och behovet är stort
• Galleri
• Atelje
• Kurslokaler
• Replokal & Studio
• Café

Kontaktcenter

Graningeskolan har förutsättningar att bli ett lokalt kontaktcenter som kan ersätta
Medborgarkontoret. En plats där Karlstads kommun och övriga myndigheter kan träffa
medborgare och företag direkt eller ge service via internet.
• Möteslokaler
• Internetåtkomst via bredband
• Distansutbildning

Du kan ladda ner den senaste versionen (mars 2013) av broschyren här Länk