Vuxenskolan flyttar in på Graninge

vuxenskolanb

Vuxenskolan i Molkom har bestämt sig för att flytta in på Graninge under oktober 2014. Vi ser fram emot möjligheten att utveckla verksamheten på Graningeskolan tillsammans med Vuxenskolan i Molkom. Vi håller just nu på att kartlägger möjligheterna för en rad olika aktiviteter och studiecirklar ex. dans, keramik och starta eget kurser.