vuxenskolanb

Vuxenskolan flyttar in på Graninge

Vuxenskolan i Molkom har bestämt sig för att flytta in på Graninge under sommaren 2014. Vi ser fram emot möjligheten att utveckla verksamheten på Graninge tillsammans med Vuxenskolan i Molkom. Vi håller just nu på att kartlägger möjligheterna för en rad olika aktiviteter

dagispa graninge

Dagis på Mötesplats Graninge

I maj kommer det att starta ett daghem med 12 barn på Mötesplats Graninge som kommer att drivas av barnens föräldrar! Daghemmets målsättning är att vara en trygg och glädjefylld plats där barnen erbjuds möjligheter att lära, växa och utforska sig själva och sin omgivning, på ett lekfullt, lustfyllt och naturligt sätt.