Graninge Projektet

Projektgruppen 

Bakgrund

Mera Molkom har tillsammans med representanter för Ängsbacka kursgårdSvenska Kyrkan och andra aktörer inlett en dialog med Karlstads Kommun om Graningeskolan i Molkom, som stått tom i 6 år. Vår målsättning är att starta ett gemensamt projekt för att få igång en hållbar verksamhet i Graningeskolan, och skapa en gemensam mötesplats som sjuder av aktivitet. Vi vill att lokalerna befolkas av företag, föreningar konstnärer, privatpersoner och andra aktörer.

Projektgruppen

Inger Brandell – Svenska Kyrkan – Fastighetsavdelningen
Skicka Mail

Mikael Bernholm – Vice ordförande Mera Molkom 
Skicka Mail

Malin Wik – Ordförande Ängsbacka ekonomiska förening 
Skicka Mail

Mikael Götlind – Arkitekt 
Skicka Mail

Alla som är intresserade av lokaler och vill delta i projektet är välkomna att bli medlemmar i vår Facebookgrupp Länk.

Förstudie

Vi beviljats en idécheck från Leader Närheten för att genomföra en förstudie! Vi kommer att kartlägga intresset för lokaler i Graningeskolan och kommer ta fram följande material.

  • Informationsmaterial
  • Projektbeskrivning
  • Kontaktlista med intressenter
  • En hemsida för projektet
  • Budget för renovering

Tanken med förstudien är att skapa ett underlag för framtida projektansökningar.

närheten-logga-150x150    Investerar_f-150x150    Leader-150x150