Graningeskolan_broschyr_v0.1

Vision för Graningeskolan

Nu är broschyren ”Nytt liv för Graninge” första utkast klart! I broschyren beskriver vi vår vision och de möjligheter som finns med Graningeskolan. Vi kommer att trycka upp den i A3 format för att använda i vår dialog med Karlstads kommun och övriga intressenter.  Vision Vi vill skapa en gemensam mötesplats i Graningeskolan i Molkom. En…