Öppet hus på Mötesplats Graninge den 30-31 maj

Öppet hus på Graningeskolan
I samband med Molkoms marknad så kommer vi att ha ”Öppet hus” på Mötesplats Graninge med flera olika aktiviteter.

Vårsalong
Vi kommer att ha en vårsalong med olika konstnärer och fotografer från Molkomstrakten. Alla kända och okända konstnärer som är intresserade av att ställa ut är välkomna att kontakta oss snarast möjligt. Maila en bild av era alster och er kontaktinformation till oss. Hittills så är det 10 konstnärer som anmält sig!
Kontaktperson: Mikael Bernholm, mail: mikael.bernholm@gmail.com

Skolminnen
Vi planerar även att ha en utställning om Graningeskolan och är intresserade av att samla in gamla bilder från Graningeskolan. Du kan skicka in bilder digitalt till vår mailadress. Om Du har negativ eller original så har vi möjlighet att scanna in dem.
Kontaktperson: Danne Helmerson,, mail: danne.helmerson@svenskakyrkan.se

Annonsöppethus v0.1c.

Du kan ladda ner en flyer här